HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER


Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary Revidert!

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
Bestemt eller ubestemt form?
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivets former på fem språk
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

102 viktige verb
233 norske verb
Verbets former
Preteritum og perfektum av regelrette verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Refleksive verb
Futurum
Passiv
S-verb
Rekkefølge i framtid
Rekkefølge i fortid

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Possessive pronomener
Sin
Noen - noe
Man Revidert!

Adjektiv [Adjectives]

Adjektiv i kjønn og tall
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner Revidert!

Setningsadverb Revidert!
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Tunge og lette subjekt og objekt
Kommaregler

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidspreposisjoner
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner Ny!

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
All, alt, hel, hele
Forskjellig eller annerledes?
Kunne, kjenne eller vite?
Litt eller lite?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 19. mars 2014

Free Hit Counter
besøk siden 20.august 2013