HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER


Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology Revidert!
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
Bestemt eller ubestemt form?
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivets former på fem språk
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

102 viktige verb Revidert!
233 norske verb Revidert!
Verbets former Revidert!
Preteritum og presens perfektum av regelrette verb Revidert!
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Refleksive verb
Futurum
Passiv
S-verb
Kronologi i framtid Revidert!
Kronologi i fortid Revidert!

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Possessive pronomener
Sin
Noen - noe
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektiv i kjønn og tall
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Tunge og lette subjekt og objekt
Kommaregler

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidspreposisjoner
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb Ny!
All, alt, hel, hele
Både eller begge? Ny!
Forskjellig eller annerledes?
Kunne, kjenne eller vite?
Litt eller lite?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 24. juli 2014

Free Hit Counter
besøk siden 20.august 2013