HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER

Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former Revidert!
Substantivets former - tabell Revidert!
The forms of the noun Revidert!
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
111 substantiv som er nøytrum Revidert!
45 irregulære substantiv
Genitiv Nytt dokument!
Denne, dette, disse og den, det de Nytt dokument!
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk

Verb [Verbs]

103 viktige verb
238 norske verb
Verbets former
Preteritum og presens perfektum - regulære verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Partisipp
Kronologi i framtid
Kronologi i fortid

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen eller noe?
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Norske setninger
Basic sentence structures
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Tunge og lette subjekt og objekt
Det-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Komma (,)

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidsuttrykk
"Of" på norsk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb
All, alt, hel, hele
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ikke noe(n) - ingen - ingenting
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Være, bli, ha, få
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk Revidert!

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 18. mars 2019

Omtrent
hit counter
besøk siden 20.august 2013