Nå over 50 000 besøk - takk til alle!

HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER


Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
Bestemt eller ubestemt form? Ny versjon!
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivets former på fem språk Revidert!
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

102 viktige verb
233 norske verb
Verbets former
Preteritum og presens perfektum av regelrette verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Futurum
Passiv Revidert!
S-verb
Kronologi i framtid
Kronologi i fortid

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen - noe
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektiv i kjønn og tall
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Tunge og lette subjekt og objekt
Kommaregler

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidspreposisjoner
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb
All, alt, hel, hele
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter Ny!
Litt eller lite?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk Ny!
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 29. september 2014

Free Hit Counter
besøk siden 20.august 2013