HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER


Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology Revidert!
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

102 viktige verb
233 norske verb
Verbets former
Preteritum og presens perfektum av regelrette verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Kronologi i framtid
Kronologi i fortid

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen - noe
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektiv i kjønn og tall
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Spørrende leddsetninger Revidert!
Argumenter i en tekst Revidert!
Tunge og lette subjekt og objekt
Komma (,) Ny versjon!

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos Revidert!
Tidspreposisjoner Revidert!
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb
All, alt, hel, hele
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 17. mars 2015

Free Hit Counter
besøk siden 20.august 2013