HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER

Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
The forms of the noun
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
111 substantiv som er nøytrum
45 irregulære substantiv
Genitiv
Denne, dette, disse og den, det de
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk

Verb [Verbs]

103 viktige verb
238 norske verb
Verbets former Revidert!
Preteritum og presens perfektum - regulære verb
Preteritum eller presens perfektum? Ny versjon
Fortelle om nåtid og fortid Nytt dokument!
Modalverb
Futurum Revidert!
Passiv Revidert!
S-verb
Partisipp

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen eller noe?
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Norske setninger
Basic sentence structures
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Tunge og lette subjekt og objekt
Det-setninger
Indirekte spørsmål Ny tittel!
Kronologi Nytt dokument!
Argumenter i en tekst
Komma (,)

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidsuttrykk
"Of" på norsk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Spørreord Nytt dokument!
Stedsadverb
All, alt, hel, hele Revidert!
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ikke noe(n) - ingen - ingenting
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Tall og matematikk Nytt dokument!
Være, bli, ha, få
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 20. august 2019

Omtrent
hit counter
besøk siden 20.august 2013