HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER

OPPGAVER Ny!

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

OM GRAMMATIKK.COM

IN ENGLISH

LENKERSiste revisjon: 11. januar 2024

Terminologi [Terminology]

Grammatikk-terminologi
Grammar terminology

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
The forms of the noun
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
110 substantiv som er nøytrum
Irregulære substantiv Revidert!
Genitiv
Denne, dette, disse og den, det de
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk

Verb [Verbs]

Verbliste for begynnere
Lang verbliste
Verbets former
Fortid av regulære verb
Preteritum eller presens perfektum?
Fortelle om nåtid og fortid
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Partisipp

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksive pronomener
Refleksive verb
Seg eller hverandre?
Possessive pronomener
Sin
Noen eller noe?
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon
Adjektiv-maskin
Adverb
Adjektiv som substantiv

Preposisjoner [Prepositions]

I - på - til - hos
Tidsuttrykk
"Of" på norsk
94 uttrykk med preposisjoner

Setninger [Sentences]

Norske setninger (Helsetninger)
Basic sentence structures
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Setningsadverb
Som-setninger
Det-setninger
Indirekte spørsmål
Tunge og lette subjekt og objekt


Tekst [Text]

Argumenter i en tekst
Kronologi
Hypotetiske setninger
Komma (,)

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Spørreord
Stedsadverb
All og hel
Både eller begge?
Enten og verken
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ja, jo eller nei?
Ikke noe(n) - ingen - ingenting Revidert!
Land og nasjonaliteter
Like eller samme?
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Ord for kvantitet og frekvens
Sette, sitte, legge og ligge
Tall og matematikk
Tro, synes, mene eller tenke?
Vite, kjenne eller kunne?
Være - bli - ha - få
Noen vanlige forkortelser
How to use your dictionary

Uttale [Pronunciation]

First aid kit: Consonants
First aid kit: Vowels
Long and short vowels
Stress in Norwegian words
Spelling and pronunciation

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk


grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 11. januar 2024

visitor counter
besøk siden 20.august 2013