HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER

Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form Revidert!
Ubestemt artikkel Revidert!
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

102 viktige verb
235 norske verb
Verbets former
Preteritum og presens perfektum av regelrette verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Kronologi i framtid
Kronologi i fortid

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener Revidert!
Det - den Revidert!
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen - noe
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon Revidert!
Adverb Revidert!
Adjektiv som substantiv Revidert!

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger Ny versjon!
Konjunksjoner
Subjunksjoner Ny versjon!

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Det-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Tunge og lette subjekt og objekt
Komma (,)

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidspreposisjoner
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb Revidert!
All, alt, hel, hele
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
For å
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 14. januar 2016

Free Hit Counter
besøk siden 20.august 2013