HJEM

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

OPPDATERINGER

MAILINGLISTE

IN ENGLISH

LENKER

Dokumenter merket har
forklaringer på norsk og engelsk.
Learn more about
Grammatikk-tabeller

En god plass å starte [A good place to start]

Grammar terminology
How to use your dictionary

Substantiv [Nouns]

45 irregulære substantiv
Substantivets former
Substantivets former - tabell
The forms of the noun
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk
104 substantiv som er nøytrum

Verb [Verbs]

103 viktige verb
238 norske verb Revidert!
Verbets former
Preteritum og presens perfektum - regulære verb
Preteritum eller presens perfektum?
Modalverb Revidert!
Futurum Revidert!
Passiv
S-verb
Partisipp
Kronologi i framtid
Kronologi i fortid Ny versjon!

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksivt pronomen
Refleksive verb
Possessive pronomener
Sin
Noen eller noe?
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Setninger [Sentences]

Basic sentence structures
Helsetninger
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner

Setningsadverb
Som-setninger (relativsetninger)
Strukturen i som-setninger
Det-setninger
Spørrende leddsetninger
Argumenter i en tekst
Tunge og lette subjekt og objekt Revidert!
Komma (,)

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos Revidert!
Tidspreposisjoner
Preposisjoner i genitivuttrykk
94 uttrykk med preposisjoner

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Stedsadverb
All, alt, hel, hele Ny versjon!
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ikke noe(n) - ingen - ingenting
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Forkortelser

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 8. oktober 2018

Omtrent
hit counter
besøk siden 20.august 2013