HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER Nytt!

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

IN ENGLISH

LENKER
Siste revisjon: 22.6.2020.

Terminologi [Terminology]

Grammatikk-terminologi Ny!
Grammar terminology Revidert!

Substantiv [Nouns]

Substantivets former
Substantivets former - tabell
The forms of the noun
Bestemt eller ubestemt form?
Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
111 substantiv som er nøytrum
45 irregulære substantiv
Genitiv
Denne, dette, disse og den, det de
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk

Verb [Verbs]

75 spesielle verb Ny versjon!
238 norske verb
Verbets former
Preteritum og presens perfektum - regulære verb
Preteritum eller presens perfektum?
Fortelle om nåtid og fortid
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Partisipp

Pronomen [Pronouns]

Personlige pronomener
Det - den
Refleksive pronomener
Refleksive verb Revidert!
Possessive pronomener
Sin Revidert!
Noen eller noe?
Man

Adjektiv [Adjectives]

Adjektivets former
Komparasjon
Adverb
Adjektiv som substantiv

Preposisjoner [Prepositions]

I, på, til, hos
Tidsuttrykk
"Of" på norsk
94 uttrykk med preposisjoner

Setninger [Sentences]

Norske setninger (Helsetninger)
Basic sentence structures
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Setningsadverb
Som-setninger
Strukturen i som-setninger

Det-setninger
Indirekte spørsmål
Tunge og lette subjekt og objekt
Kronologi
Argumenter i en tekst
Komma (,)

Vokabular [Vocabularies]

Sammensatte ord
Ordlaging
Spørreord
Stedsadverb
All, alt, hel, hele
Både eller begge?
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ikke noe(n) - ingen - ingenting
Kunne, kjenne eller vite?
Land og nasjonaliteter
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Tro, synes, mene eller tenke?
Tall og matematikk
Være, bli, ha, få
Forkortelser
How to use your dictionary

Uttale [Pronunciation]

Noen generelle uttaleregler
Norwegian vowel chart
Some silent letters

Andre tema [Other topics]

Capital letters
Fra svensk til norsk
Nynorsk

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 22. juni 2020

hit counter
besøk siden 20.august 2013