HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER

OPPGAVER

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

OM GRAMMATIKK.COM

IN ENGLISH

LENKER

Grammatikk-driller [Grammar drills]

= lett | ★★ = middels | ★★★ = vanskelig


VERB, SUBSTANTIV OG ADJEKTIV
Regulære verb
Spesielle verb (Irregulære og verb i "feil kategori") ★★ Revidert!
Irregulære substantiv ★★
Komparasjon ★★
Passiv ★★
Adjektiv og substantiv ★★★ Revidert!
Substantiv-fraser ★★★

PRONOMEN
Personlige pronomen
Possessive pronomen ★★
Sin ★★★

SETNINGER
Verbet på riktig plass (V2)
Indirekte spørsmål ★★

ANDRE TEMA
Spørreord
Kan du disse ordene ★★
Preposisjoner ★★
Vanskelige ord 1 ★★
Vanskelige ord 2 ★★★


Flashcards

Irregulære verb ★★

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 11. januar 2024