HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER Nytt!

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

IN ENGLISH

LENKER


= lett | ★★ = middels | ★★★ = vanskelig


Grammatikk-driller [Grammar drills]


VERB, SUBSTANTIV OG ADJEKTIV
Regulære verb
Spesielle verb (Irregulære og verb i "feil kategori") ★★
Irregulære substantiv ★★
Komparasjon ★★
Adjektiv og substantiv ★★★
Substantiv-fraser ★★★

PRONOMEN
Personlige pronomen
Possessive pronomen ★★
Sin ★★★

ANDRE TEMA
Indirekte spørsmål ★★


Flashcards

Irregulære verb ★★

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 5. august 2020