HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER Nytt!

OM GRAMMATIKK.COM

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

IN ENGLISH

LENKER

Om grammatikk.com

Grammatikk.com inneholder pdf-dokumenter med forklaringer til norsk grammatikk, vokabular og uttale, i tillegg til grammatiske oversikter. Tekstene er rettet mot utlendinger som lærer norsk. Målet er å tilby oversiktelige forklaringer i et relativt lett språk for fremmedspråklige brukere. Tekstene gjør ikke krav på å være vitenskapelige, og de går heller ikke alltid fullt inn i kompleksiteten i alle temaene. Det er lagt vekt på å bruke en forenklet grammatikkterminologi for å hindre at vanskelig terminologi kommer i veien for ferdighetstillegnelsen. Derfor vil bruken av terminologien på grammatikk.com tidvis avvike fra terminologien i grammatikker med et mer vitenskapelig perspektiv.

De fleste dokumentene er bare på norsk, men noen dokumenter som er spesielt nyttige i begynnerfasen, er skrevet bare på engelsk. Disse er merket med på startsida.

Alle dokumentene kan lastes ned og skrives ut gratis.

Grammatikk.com er utviklet og blir drevet av Kjell Heggvold Ullestad, som også har skrevet tekstene. Han er universitetslektor i norsk for utlendinger og har over ti års erfaring med undervisning av utlendinger i norsk.

Kjell Heggvold Ullestad har tidligere utgitt Norsk grammatikk enkelt forklart (Fagbokforlaget, 2020) og Grammatikk-tabeller (bokmål) (Fagbokforlaget, 2012/2019), og er medforfatter i nettkurset LearnNow (NTNU, 2013).

Til slutt en takk til kolleger og studenter som har bidratt til å heve kvaliteten på grammatikk.com gjennom korrekturlesing, oversettelser, tips og tilbakemeldinger.

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 22. juni 2020