HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER

OPPGAVER

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

OM GRAMMATIKK.COM

IN ENGLISH

LENKER

Oppdateringer [Updates]


16. april 2024

Revidert: Oppgaver med pronomen og possessiver - Rettet feil i fasiten.


26. januar 2024

Revidert: Oppgaver med substantiv og adjektiv - Rettet feil i oppgave 11 og 24 og i fasiten.


19. januar 2024

Revidert: Oppgaver med pronomen og possessiver - Rettet feil.


11. januar 2024

Ny tjeneste: Oppgaver - Nå kan du øve og repetere grammatikk med oppgaver fra grammatikk.com!
Nye oppgaver: Oppgaver med verb
Nye oppgaver: Oppgaver med substantiv og adjektiv
Nye oppgaver: Oppgaver med pronomen og possessiver
Revidert: Ikke noe(n) - ingen - ingenting - Endret forklaring og eksempler.
Nytt navn: Irregulære substantiv - Tidligere 45 irregulære substantiv. Ingen endringer i lista.
Revidert drill: Adjektiv og substantiv - Rettet feil.
Revidert drill: Spesielle verb - Fjernet dublett.


7. september 2023

Nytt dokument: Like eller samme?
Nytt dokument: Ord for kvantitet og frekvens
Revidert drill: Adjektiv og substantiv - Rettet feil.


23. juni 2023

Revidert: Spelling and pronunciation - Lagt til unntak for tj og mindre endringer.
Revidert: Tidsuttrykk - Lagt til eksempel under Hvor lenge?.
Revidert drill: Preposisjoner - Rettet feil.


23. juni 2023

Revidert: Spelling and pronunciation - Lagt til unntak for tj og mindre endringer.
Revidert: Tidsuttrykk - Lagt til eksempel under Hvor lenge?.
Revidert drill: Preposisjoner - Rettet feil.


14. april 2023

Nytt dokument: Enten og verken
Nytt dokument: Spelling and pronunciation
Ny versjon: I - på - til - hos - Dokumentet har fått ny struktur og flere forklaringer.
Ny drill: Kan du disse ordene?
Revidert: Land og nasjonaliteter - Rettet feil.
Revidert: Tidsuttrykk - Rettet feil.
Revidert drill: Adjektiv og substantiv - Rettet feil.
Fjernet: Strukturen i som-setninger
Fjernet: Noen generelle uttaleregler - Erstattet av Spelling and pronunciation.
Fjernet: Some silent letters - Erstattet av Spelling and pronunciation.
Alle dokumentene har nå fått dato for siste revisjon (mm/åå).


12. august 2022

Ny drill: Vanskelige ord 1 - Oppgavene er sortert etter ordpar.
Ny drill: Vanskelige ord 2 - Oppgavene er blandet.
Revidert: Personlige pronomener - Flere endringer. Lagt til informajon om hen.
Revidert: First aid kit: Consonants - Utvidet forklaringen om g.
Revidert: First aid kit: Vowels - Utvidet forklaringen om e.
Revidert: Partisipp - Rettet feil.
Revidert: Stress in Norwegian words - Rettet feil.
Flere dokumenter har fått dato for siste revisjon (mm/åå).


24. februar 2022

Nytt dokument: First aid kit: Consonants
Nytt dokument: First aid kit: Vowels
Nytt dokument: Long and short vowels
Nytt dokument: Stress in Norwegian words
Revidert: Refleksive pronomener - Mange endringer.
Alle dokumenter fra 2022 har fått dato for siste revisjon (mm/åå). Eldre dokumenter får dato etter hvert.


24. januar 2022

Revidert: Verbets former - Rettet feil.
Revidert: Land og nasjonaliteter - Rettet feil.


30. august 2021

Nytt dokument: Seg eller hverandre?
Nytt dokument: Adjektiv-maskin - Hvordan finner du riktig form på adjektivet?
Ny drill: Preposisjoner
Revidert: Lang verbliste - Tidligere 238 norske verb. Mange endringer.
Revidert drill: Possessive pronomen - Rettet feil.
Nytt navn: Verbliste for begynnere - Tidligere 75 spesielle verb. Ingen endringer i lista.
Fjernet: Norwegian Vowel Chart


18. februar 2021

Revidert: Sin - Rettet feil i eksempel.


15. februar 2021

Nytt dokument: Ja, jo eller nei?
Nytt dokument: Sette, sitte, legge og ligge
Nytt dokument: Hypotetiske setninger
Ny drill: Spørreord
Ny drill: Verbet på riktig plass
Ny drill: Passiv
Revidert: Partisipp - Rettet feil.
Nytt navn: Fortid av regulære verb - Tidligere Preteritum og presens perfektum av regulære verb
Grafisk: Mindre endringer på flere sider.
Spørreundersøkelse lagt til.


5. august 2020

Ny drill: Personlige pronomen
Ny drill: Possessive pronomen
Ny drill: Sin
Ny drill: Indirekte spørsmål


22. juni 2020

Ny tjeneste: Grammatikk-driller - Nå kan du øve grammatiske former og strukturer med driller fra grammatikk.com!
Nytt dokument: Grammatikk-terminologi
Ny versjon: 75 spesielle verb - Erstatter 103 viktige verb.
Revidert: Grammar Terminology - Rettet feil. Ny grafikk.
Revidert: Sin - Rettet feil.
Revidert: Refleksive verb - Rettet feil.
Hele nettstedet: Ny grafikk - Større skrift på nettsidene og andre mindre endringer i grafikken. Oppdatert tekst på noen sider.


11. desember 2019

Ny versjon: Adjektivets former
Ny versjon: Refleksive verb
Ny versjon: Konjunksjoner
Revidert: Setningsadverb - Ny forklaring av hva et setningsadverb er. Fjernet engelske forklaringer.
Revidert: Personlige pronomener - Utvidet forklaringene av refleksive pronomen og det/den.
Revidert: Det - den - Mindre endringer.
Revidert: Possessive pronomener - Utvidet med tydeligere forklaringer og eksempler.
Revidert: Sin - Ganske mange endringer.
Revidert: Refleksive pronomener - Små endringer. Endret navn fra Refleksivt pronomen.
Revidert: Komparasjon - Noen forklaringer er utvidet, og strukturen i dokumentet er litt endret.
Revidert: Mange eller mye? - Rettet feil.
Flagg: Britiske flagg betyr nå at dokumentet er på engelsk. Ingen dokumenter har forklaringer på to språk lenger.


20. august 2019

Nytt dokument: Spørreord
Nytt dokument: Fortelle om nåtid og fortid
Nytt dokument: Tall og matematikk
Nytt dokument: Kronologi - Erstatter dokumentene Kronologi i framtid og Kronologi i fortid og flyttet til Setninger.
Ny versjon: Preteritum eller presens perfektum?
Revidert: Verbets former - Mange endringer.
Revidert: Futurum - Utvidet forklaringen til kommer til å.
Revidert: Passiv - Dokumentet har ny struktur.
Revidert: All, alt, hel, hele - Rettet feil.


18. mars 2019

Nytt dokument: Genitiv
Nytt dokument: Denne, dette, disse og den, det, de
Revidert: Nynorsk - Rettet feil. Små redaksjonelle endringer.
Revidert: Substantivets former - Noen mindre endringer og tillegg.
Revidert: Substantivets former - tabell - Utvidet med maskuliner med -e under vanlige maskuliner.
Revidert: 113 substantiv som er nøytrum - Lagt til nye ord og fjernet noen. Lagt til forklaringer.
Revidert: The forms of the noun - Små endringer.


15. januar 2019

Nytt dokument: Norske setninger - Norsk versjon av Basic sentence structures. Erstatter dokumentet Helsetninger.
Nytt dokument: Være, bli, ha, få
Ny versjon: Tidsuttrykk - Fullstendig omarbeidet. Endret navnet fra Tidspreposisjoner.
Revidert: "Of" på norsk - Noen små endringer. Endret navnet fra Preposisjoner i genitivuttrykk.
Revidert: Personlige pronomener - Utvidet med forklaring om det/den.
Revidert: Verbets former - Små endringer.
Revidert: Krysshenvisninger mellom dokumenter er erstattet med klikkbare lenker.
Revidert: Oppdatert Lenker. Reparert døde lenker og lagt til uttale.no.


8. oktober 2018

Ny versjon: Kronologi i fortid - Omstrukturert og utvidet.
Ny versjon: All, alt, hel, hele - Fullstendig omarbeidet.
Revidert: Modalverb - Utvidet dokumentet med punkt om å droppe hovedverbet.
Revidert: I, på, til, hos - Rettet skrivefeil.
Annet: Mindre grafiske endringer.


28. september 2018

Revidert: 238 norske verb - Rettet feil i tre verb.
Revidert: Futurum - Endret forklaring under futurum av å være og å ha.
Revidert: Tunge og lette subjekt og objekt - Rettet skrivefeil.
Annet: Justert telleren etter nullstilling ved en feil for en tid tilbake.


17. februar 2017

Nytt dokument: 45 irregulære substantiv
Nytt dokument: Ikke noe(n) - ingen - ingenting
Nytt dokument: The forms of the noun - Engelsk versjon av Substantivets former.
Ny versjon: Substantivets former - Helt ny versjon.
Revidert: Komparasjon - Rettet feil.
Revidert: Preteritum og presens perfektum - regulære verb - Nye forklaringer og ny utforming.
Revidert: Possessive pronomener - Nyskrevet del om sin og ny utforming.
Revidert: Noen eller noe? - Nytt navn og endringer i terminologien.
Revidert: Substantivets former - tabell - Ny utforming.
Revidert: Adjektiv som substantiv - Liten grafisk endring.
Annet: Fjernet fra dokumenter som bare har oversettelser til engelsk, men ikke forklaringer.


29. juli 2016

Nytt dokument: Partisipp
Revidert: 103 viktige verb - Utvidet lista. Ny utforming.
Revidert: 238 norske verb - Utvidet lista.
Revidert: Sammensatte ord - Endret eksempel under substantiv + adjektiv.


14. januar 2016

Revidert: Adverb - Rettet feil under "Lang - lenge".


4. januar 2016

Ny versjon: Leddsetninger - Helt ny versjon.
Ny versjon: Subjunksjoner - Helt ny versjon.
Revidert: Komparasjon - Ny struktur. Lagt til negativ komparasjon og mer om komparasjon med mer/mest.
Revidert: Adverb - Lagt til komparasjon og "lang - lenge".
Revidert: Stedsadverb - Lagt til presisering om preposisjoner.
Revidert: Personlige pronomener - Lagt til presisering om bruk av stor bokstav.
Revidert: Definite and indefinite form - Rettet feil.
Revidert: Ubestemt artikkel - Rettet feil.
Revidert: Adjektiv som substantiv - Rettet grafisk feil.
Revidert: Det - den - Rettet grafisk feil.
Ny lenke: dict.com - Lingea - Nettordbok mellom norsk og mange språk.


31. august 2015

Revidert: Adjektivets former - Endret forklaringa under Adjektiv sammen med possessivt pronomen.
Revidert: S-verb - Rettet feil.


10. august 2015

Nytt dokument: Det-setninger
Nytt dokument: For å
Ny versjon: 235 norske verb - Utvidet med nye verb. Ny utforming.
Revidert: Adjektivets former - Lagt til adjektiv med possessivt pronomen. Nytt navn (tidligere Adjektiv i kjønn og tall).
Revidert: I, på, til, hos - Lagt til "Personer" og "Steder ute".
Revidert: Grammatikk-tabeller - Oppdatert informasjonen.


17. mars 2015

Ny versjon: Komma (,) - Helt ny versjon med nytt navn (tidligere Kommaregler).
Revidert: I, på, til, hos - Rettet feil under "soverommet" og "stua".
Revidert: Grammar Terminology - Lagt til to nye termer og rettet skrivefeil.
Revidert: Argumenter i en tekst - Endret noen av eksemplene og omstrukturert dokumentet.
Revidert: Spørrende leddsetninger - Rettet skrivefeil.
Revidert: Tidspreposisjoner - Rettet skrivefeil.


10. februar 2015

Revidert: Definite and indefinite form - Rettet feil i eksempler under "in front of a possessive pronoun".


6. januar 2015

Nytt dokument: Mange eller mye?
Nytt dokument: Definite and indefinite form - Engelsk versjon av Bestemt eller ubestemt form?
Ny versjon: Substantivfraser på åtte språk - Utvidet med språkene nederlandsk, italiensk, portugisisk og persisk. Nytt navn og ny utforming.
Revidert: Bestemt eller ubestemt form? - Endret et eksempel.
Revidert: Om grammatikk.com og In English - Et par endringer i teksten.


29. september 2014

Ny versjon: Bestemt eller ubestemt form? - Helt ny versjon av dokumentet.
Nytt dokument: Land og nasjonaliteter - Liste over land, nasjonaliteter og adjektiv.
Nytt dokument: Fra svensk til norsk - Noen tips for deg som kan svensk.
Revidert: Passiv - Endring i terminologien.
Revidert: Substantivets former på fem språk - Rettet feil i det franske eksempelet.
Flyttet: Refleksive verb - Flyttet dokumentet fra "Verb" til "Pronomen".


5. august 2014

Revidert: Verbets former - Rettet feil under infinitiv.


24. juli 2014

Nytt dokument: Både eller begge?
Nytt dokument: Stedsadverb
Revidert: Grammar Terminology - Mange endringer.
Revidert: 102 viktige verb - Endring i terminologien.
Revidert: 233 norske verb - Endring i terminologien.
Revidert: Verbets former - Endring i terminologien.
Revidert: Preteritum og presens perfektum av regelrette verb - Nytt navn og endring i terminologien.
Revidert: Kronologi i framtid - Nytt navn og endring i terminologien.
Revidert: Kronologi i fortid - Nytt navn og endring i terminologien.


19. mars 2014

Nytt dokument: 94 uttrykk med preposisjoner
Revidert: How to use your dictionary - Rettet feil i den engelske teksten.
Revidert: Man - Bedre eksempel med preposisjon.
Revidert: Setningsadverb - Lagt til kommentar til alltid og aldri.
Revidert: Subjunksjoner - Rettet feil.


24. februar 2014

Nytt dokument: Basic sentence structures
Nytt dokument:
Revidert: Sammensatte ord - Bedre eksempel under substantiv + substantiv.
Flyttet: Sammensatte ord - Flyttet dokumentet fra "Substantiv" til "Vokabular".


14. januar 2014

Nytt dokument: Modalverb
Nytt dokument: Preteritum eller presens perfektum?
Nytt dokument: Litt eller lite?
Revidert: Helsetninger - Ny versjon av dokumentet.
Revidert: Nynorsk - Rettet feil.
Revidert: 102 viktige verb - Rettet feil.
Revidert: 233 norske verb - Rettet feil.
Ny tjeneste: Mailingliste - Mailingliste for informasjon om oppdateringer.


24. oktober 2013

Revidert: Bestemt eller ubestemt form? - Rettet skrivefeil.


10. oktober 2013

Nytt dokument: Nynorsk.
Revidert: Norwegian vowel chart - justert plasseringa til /a/.


4. september 2013

Revidert: 102 viktige verb - rettet feil i verbet synes.
Ny side: Lagt til side med oppdateringer og revisjoner.


20. august 2013

Nytt dokument: Man
Nytt dokument: Subjunksjoner - skilt ut fra Konjunksjoner
Revidert: Verbets former - lagt til et avsnitt om passiv.
Revidert: Leddsetninger - lagt til liste med setningsadverb.
Revidert: Som-setninger (relativsetninger) - lagt til liste med setningsadverb.
Revidert: Norwegian vowel chart - ny figur og lagt til forklaring til [ə].
Revidert: Alle dokumentene har fått ny lay-out og ny copyright.
Flyttet: Alle dokumentene er flyttet fra den gamle sida "Norsk grammatikk kort forklart".

grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 26. januar 2024