HJEM

GRAMMATIKK-DRILLER

OPPGAVER

SPØRSMÅL / QUESTIONS

MAILINGLISTE

OPPDATERINGER

OM GRAMMATIKK.COM

IN ENGLISH

LENKER

Norsk grammatikk enkelt forklart

Av Kjell Heggvold Ullestad
Fagbokforlaget, 2020


Norsk grammatikk enkelt forklart er skrevet for deg som lærer norsk eller underviser i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Boka bygger på nettstedet grammatikk.com og forsøker å forklare grammatikken på en enkel og oversiktlig måte, med et enkelt språk og mange eksempler. Den inneholder også mange oversikter som hjelper deg å finne riktig form eller uttrykk.

Norsk grammatikk enkelt forklart kan brukes på kurs, men grundige forklaringer gjør at den også passer godt til selvstudium. Terminologien er noe forenklet for å gjøre læringen enklere, og stjerner ( ) viser hvilken grammatikk som er viktigst å lære.

Boka passer best for utlendinger som har lært litt norsk allerede. Den er også nyttig for norsklærere, lærerstudenter og andre som trenger lett tilgjengelige grammatikkforklaringer.

Du kan kjøpe eller bestille boka i alle bokhandlere eller direkte fra Fagbokforlaget.

Sidetall: 163
ISBN: 978-82-450-3274-1


grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 15. februar 2021